Privacy Policy

Persoonsgegevens die u op deze website invult, worden gebruikt voor het doel waarvoor u deze hebt gegeven. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van informatie, gebruik willen maken van onze dienstverlening of uzelf of iemand anders wilt aanmelden voor onze zorg.

GEBRUIK VAN UW GEGEVENS

Deze gegevens worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. Daarnaast gebruikt Thorp de gegevens om de dienstverlening naar u toe te verbeteren en u te informeren over relevante diensten. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u dat melden en worden de gegevens onmiddellijk uit het bestand verwijderd.

COOKIES

Uw bezoek aan deze website wordt bijgehouden door middel van cookies. Deze informatie wordt via de website verzameld en gebruikt om de site gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens worden niet herleidbaar tot individuele computers aan andere partijen verschaft. U kunt de browser zo instellen dat u geen cookies meer ontvangt. In dat geval kunnen wij niet garanderen dat alle diensten en functionaliteiten van deze website op een juiste manier werken.

Follow us on Social Media