Officieel oprichting Zorggroep Thorp

Op 18-02-2021 is Zorggroep Thorp officieel opgericht bij de notaris. Wij zijn nu nog in afwachting van inschrijving bij de Kamer van Koophandel.
Het bestuur van zorggroep Thorp:
dhr. dr. J. Terpstra, voorzitter,
mw. J.D. Terpstra-Dam, penningmeester.

Raad van Commissarissen van zorggroep Thorp:

Dhr. P. Ressenaar
mw. A. Weerman,
dhr. H. van der Heijden,